ACASUS – Alternatieve, vereenvoudigde dakstructuur

Acasus, een gezamenlijk initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen, is een inspiratie- en kenniscentrum in Veurne over duurzaam wonen, bouwen en renoveren. Woema stelde de hoofdaannemer binnen het budget een alternatieve, vereenvoudigde dakstructuur met een constante dikte voor in plaats van de oorspronkelijke complexe structuur. De bovenkant van het gebouw was namelijk initieel vertrapt, met verschillende niveaus, wat het werk van de dakdekker zou bemoeilijken.

© Marble Moon
© Denc-studio

Woema stelde de hoofdaannemer binnen het budget een alternatieve, vereenvoudigde dakstructuur met een constante dikte voor in plaats van de oorspronkelijke complexe structuur.